Kοινότητα SDMed

Newsletter

Εγγραφειτε στην υπηρεσία newsletter της SD Med:

Login Form

Oμάδα SDMed

Search

Who is online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 13 επισκέπτες και κανένα μέλος

Πoιοί είμαστε

 

               Stella 2010 Alcala

Η Διεθνής Ένωση SDMed είναι μιά Ελληνο-Γαλλική και Διεθνής πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας με αντικείμενο την αειφορική ανάπτυξη σε όλες τις χωρικές κλίμακες στη λεκάνη της Μεσογείου. Η ιδέα της συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή της Μεσογείου συνάδει με την Γαλλική πολιτική, όπως αυτή εκφράστηκε το 2002 στην Σύνοδο Κορυφής του Johannesburg, προκειμένου να ευνοήσει την ανάδυση ενός κοινού οράματος για το μέλλον της Μεσογείου.

Με την πρωτοβουλία αυτή, δίδουμε έμφαση, κατά προτεραιότητα στην εφαρμογή των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στον σχεδιασμό του δομημένου περιβάλλοντος, της κατοικίας, της πόλης και της γειτονιάς αλλά και στον χωρικό σχεδιασμό σε μεγαλύτερη κλίμακα ( χωροταξία, στρατηγικός χωρικός σχεδιασμός, περιφερειακός σχεδιασμός) . Αναπτύσουμε μεθοδολογίες για την αειφορική κατασκευή ( sustainable construction ) και την υψηλή περιβαλλοντική ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος, τομείς όπου η Ελλάδα έχει να επιδείξει πέραν του ιδίου αξιόλογου δυναμικού της, δυνατότητες ανάδειξής της σε κέντρο διάδοσης τεχνογνωσίας προς τις χώρες της Νότιας Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου. Βασικό αντικείμενό μας είναι επίσης ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός στο πλαίσιο και της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ καθώς και η "πράσινη υποδομή" και οι οικοσυστημικές υπηρεσίες ( Green Infrastructure and ecosystem services).

Η Ένωσή μας αποτελεί σύμπραξη προσωπικοτήτων και τεχνοκρατών ( Think-and-Do tank) από την Ελλάδα, τη Γαλλία και πολλά διεθνή δίκτυα με εξειδίκευση σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και χωρικού σχεδιασμού, θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και οικοσυστημικής διαχείρισης, αναπτύσσει δε θεσμικούς δεσμούς με σημαντικούς αντιπροσωπευτικούς φορείς που ενεργοποιούνται στην περιοχή και στα αντικείμενα δράσης της. Επιχειρησιακό όργανο της Ένωσης αποτελεί η Διεθνής Εταρεία Αειφορικής αστικής ανάπτυξης και οικο-καινοτομίας (SDMED Observation, Planning and Ecoinnovation) που δραστηριοποιείται από το 2007 και σκοπό έχει, μεταξύ άλλων, την προώθηση ενός δικτύου παρατήρησης για την εδαφική συνοχή στην περιοχή της Μεσογείου : στο πλαίσιο αυτό δίδει έμφαση στην κλιματική αλλαγή, στο χωρικό αντίκτυπό της και στην ανάπτυξη μηχανισμών για την προσαρμογή (adaptation), τόσο στις πόλεις όσο και στις ευαίσθητες περιοχές της Μεσογείου που χρήζουν ειδικών πολιτικών (νησιά, παράκτιες περιοχές, ορεινός χώρος κ.λ.π ), στην χωρική διάσταση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού με έμφαση στην αστική φτώχεια, στην γαλάζια ανάπτυξη (blue growth) και στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό (maritime spatial planning), στην πράσινη υποδομή (green infrastructure) και στις βασισμένες στη φύση λύσεις (nature-based solutions) καθώς και στα ζητήματα της βελτίωσης του ηχητικού περιβάλλοντος στις πόλεις και σε αυτά των ηχοτιπίων (soundscapes).

Για την Ένωση SDMed

Δρ Στέλλα Κυβέλου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Πρόεδρος  Δ.Σ

 


Le mot du Président Honoraire M.Robert SAVY: "Nos valeurs d'aujourd'hui doivent au monde méditerranéen"

            president Honoraire

La nouvelle religion du développement durable a des adeptes chaque jour plus nombreux : aucun responsable public n'oserait aujourd'huiavouer son scepticisme, ou son indifférence, à son égard. Pourtant, si le nombre des croyants ne cesse de croître, celui des pratiquants reste modeste. C'est pourquoi, il faut se réjouir de la publication par Hélène PAULIAT et Stella KYVELOU de l' étude sur la démarche «SD-MED»
consacrée à l'application du développement durable au cadre bâti dans l'espace méditerranéen : elle contribuera à la faire entrer dans la pratique des participants à l'acte de construire. Je crois à la démarche de « haute qualité environnementale « (HQE), pour l'avoir expérimentée dans la conception, la réalisation et le fonctionnement du Lycée Maryse Bastié, à Limoges, sous maîtrise d'ouvrage de la Région LIMOUSIN au temps où je la présidais. Je lui trouve au moins trois vertus majeures. Tout d'abord, elle considère le projet de construction dans son ensemble, des matériaux utilisés à la bonne tenue du chantier en passant par la maîtrise des coûts directs et indirects. Ensuite, elle prend en compte le moyen et le long terme dans la relation du bâtiment avec son environnement, sans se limiter aux enjeux immédiats. Enfin, elle est en elle-même un acte pédagogique par l'exemple qu'elle constitue pour les acteurs de l'opération, pour les autres maîtres d'ouvrage, pour les futurs usagers du bâtiment, et pour l'opinion en général. Certes la démarche HQE a un coût immédiat : si j'en crois mon expérience, ce surcoût est davantage un investissement qu'une charge.La démarche « SD-MED » se situe parfaitement dans l'esprit HQE. Pour qu'une construction entretienne une relation harmonieuse avec son environnement, elle doit le respecter dans ce qui fait sa singularité.Or, l'espace méditerranéen ne ressemble à aucun autre. Ses paysages, son climat, ses hommes avec leur histoire, leur culture, leur manière de vivre, conduisent naturellement à une adaptation des principes de la HQE : le développement durable n'a de sens que s'il fait toute sa place à la diversité des espaces. Nous savons ce que nos valeurs d'aujourd'hui doivent au monde méditerranéen. Il est important qu'il avance vers le développement durable sans cesser d'être lui-même. 

Robert SAVY

Conseiller d'Etat (H)

Président honoraire de la Région Limousin