Σταύρος Τασιόπουλος

stavros1

Ο Σταύρος Τασιόπουλος είναι κάτοχος τριών μεταπτυχιακών (LLM Δημοσίου Δικαίου & Πολιτικής Επιστήμης, MSc Περιβαλλοντικής Διακυβέρνησης & Βιώσιμης Ανάπτυξης, LLM Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Δικαίου Ενέργειας) και είναι Υπ. Διδάκτωρ Νομικής, στο Δημόσιο Δίκαιο του Πανεπιστήμιου Αθηνών.
Η ενασχόλησή του αφορά συμβουλευτική σε νομικά θέματα και στο σχεδιασμό και εφαρμογή δημόσιων πολιτικών, με κύριες κατευθύνσεις σχετικά με τη δημόσια διοίκηση, την αειφόρο ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ανοιχτή διακυβέρνηση, το δημόσιο δίκαιο και το δίκαιο της ενέργειας.
Δουλεύοντας με την ελληνική κυβέρνηση ως Επιστημονικός Σύμβουλος σε θέματα που αφορούν τις μεταρρυθμίσεις και την ανάπτυξη στο Δημόσιο Τομέα, έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Επιτροπή Δημόσιας Διακυβέρνησης (Public Governance Committee) του ΟΟΣΑ και είναι μέλος της Ομάδας Έργου για την Ανοικτή Κυβέρνηση και την υλοποίηση του 3ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης.
Επίσης είναι ενεργό μέλος της κοινωνίας των πολιτών, ως Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικής Επιστήμης, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Δικαίου Περιβάλλοντος, επίτιμο μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Εξαιρετικά Διακριθέντων Αθλητών.
Είναι επίσης εκλεγμένος (2014-2019) Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Αιγάλεω.